Nyheter

Arilds Byalag

…från Arilds Byalag!

Under rubriken ”Nyheter” på hemsidans startsida finner du samtliga nyheter som rör Arild och dess föreningar i ett analogt, samlat flöde, det vill säga publicerade allt eftersom men utan inbördes ordning. Här däremot finner du de nyheter som exklusivt rör byalaget. Har du idéer och synpunkter kring vår bevakning hör du såklart av dig till mats@community.se – din input är viktig – bara tillsammans blir vi bättre!
18 juni, 2020

Folkhälsokorrekt midsommar

Att behöva ställa in Midsommarfirandet är förstås ett beslut med blandade känslor. Byalagets kanske mest publika årliga evenemang går emellertid under rådande omständigheter stick […]
12 juni, 2020

AB:s årsmöte genomförs digitalt 19 juni–7 juli

Styrelsen för Arilds Byalag tog relativt tidigt och mot bakgrund av den vid tidpunkten eskalerande Corona-situationen, beslutet att skjuta föreningens årsstämma på framtiden. Utgångspunkten […]
12 juni, 2020

Ekonomiskt tapp utan Midsommar och Arildsdag

Som tidigare meddelats, (se här) fattade vid styrelsemötet 2020-05-13 en enig Byalagsstyrelse och i enlighet med samhällets rekommendationer i övrigt, beslutet att ställa in årets […]