Fastighetsägarens ansvar

Arilds Vägförening

Det är i första hand fastighetsägaren som ansvarar för den vardagliga skötseln av gångbanan utanför sin fastighet. Det innebär bland annat att man tillser att växtlighet inte sticker ut och skymmer sikten för trafikanterna eller att halkbekämpa trottoaren längs den egna fastighetsgränsen.