Styrelse

Arilds Vägförening

För föreningen skall enligt stadgarna finnas en styrelse med säte i Höganäs  kommun. Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och tre suppleanter som väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot och suppleant är två år. Stämman väljer ordförande bland styrelsens ledamöter för ett år i taget. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Är du intresserad av omvärldsanalys, närdemokrati och praktiskt styrelsearbete? Hör av dig till någon av oss sittande eller till valberedningen så pratar vi framtid. Tillsammans gör vi världen till ett bättre ställe att vara på!

Lena Jansson

Ordförande

0733-34 67 53


Rolf Petersson

Vice ordförande

0706-89 66 57


Carl Ove Helgertz

Sekreterare

0763-77 36 28


Magnus Holmqvist

Kassör

0768-34 61 25


Kristina Bergwall

Ordinarie ledamot

0705-20 14 92


Kristina Alffram Aurell

Suppleant

0702-53 40 62


Göran Lock

Suppleant

0739-71 92 33


Oliver Werth

Suppleant

0734-40 48 10


Rutger Nordström

Revisor

0708-21 70 46


Ulf Trolle

Revisor

0705-90 23 22


Stephan Laurell

Revisorsuppleant

0706-51 93 83


Rickard Nordström

Revisorsuppleant

042-34 65 57


Karin Berthelius Elsmén

Sammankallande

0733-14 04 23


Marianne Garsten

Sammankallande

0733-14 04 23


Ulf Palmgren

Sammankallande

070-529 66 37