Sopning av Arilds gator och torg

Observera att vägar, gator och parkeringar inom Arilds vägförenings område; hamnparkeringen, Tussans parkering, busstorget etc, kommer att sopas fr o m torsdag 11 april t o m fredag 12 april. Vänligen håll alltså nämnda ytor fria från egna fordon under den aktuella perioden (se även Facebook och nyhetsbrevet ”Byaläget”).

Med vänlig hälsning Arilds Vägförening