Sverigeunik flora men några objudna

Många djur- och växtarter som inte klarar sig någon annanstans i Sverige finner man här. Kullaberg och dess gynnsamma mikroklimat har visat sig vara hemligheten bakom överlevnad och till och med förökning. I området finns bland många andra exempelvis den nyligen upptäckta danska stensötan, Polypodium interjectum. Andra sällsynta och värmegynnade fröväxter här är backfryle, rosenlök och minst tre andra lökarter. Men – här finns också några objudna gäster…

Parkslide (Fallopia japonica) är en växtart i familjen slideväxter från Japan. Den är en storväxt, flerårig ört som på många håll i Europa etablerat sig som invasiv art som är aggressivt växande och svårutrotad. Den kan bli tre meter hög, lika stor som sin nära släkting jättesmide och kan lätt bli en mardröm för husägaren. Den sprider sig ohämmat och dolt under jorden och kan tränga upp där man minst anar det. Rötterna kan tränga in i byggnader, i vattenledningar och genom asfalt. Utlöparna kan ta sig långt, som under angränsande vägar. Problemen den kan ställa till med är så omfattande att hus kan tvingas rivas och jordmassor ner till flera meters djup måste forslas bort och destrueras.

På arild.se och under nya egna FAQ-flikens ”Arilds flora” finns mer info och till vem i Höganäs kommun man vänder sig till med frågor i ärendet.