Gatusopning 23/4–25/4

Observera att vägar, gator och parkeringar inom Arilds vägförenings område; hamnparkeringen, Tussans parkering, busstorget etc, kommer att sopas fr o m måndag 23 april t o m onsdag 25 april. Vänligen håll alltså dessa ytor fria från egna fordon under den aktuella perioden.

Vägföreningens styrelse påminner också om att enligt lokala bestämmelser i Höganäs kommun är våra allmänna parkeringar endast avsedda för tillfällig uppställning av fordon i högst 24 timmar – permanent parkering är således inte tillåten.

Med vänlig hälsning / Arilds Vägförening