Nyheter

Arilds Byalag

…från Arilds Byalag!

Under rubriken ”Nyheter” på hemsidans startsida finner du samtliga nyheter som rör Arild och dess föreningar i ett analogt, samlat flöde, det vill säga publicerade allt eftersom men utan inbördes ordning. Här däremot finner du de nyheter som exklusivt rör byalaget. Har du idéer och synpunkter kring vår bevakning hör du såklart av dig till mats@community.se – din input är viktig – bara tillsammans blir vi bättre!
11 maj, 2023

Angående elavtalet

Bästa medlem som har elavtal. Arilds Byalag har tillsammans med 11 andra föreningar skapade i höstas ett nytt ramavtal för våra medlemmar. Tiden var […]
24 mars, 2023

Angående avtalet med Dalakraft

Gruppen som representerar lejonparten av Kullabygdens byaföreningar i den avtalsförhandling som rör en regiongemensam elupphandling saknar dessvärre fortfarande relevant information och prognos avseende framtid […]
20 mars, 2023

STOPPA PRESSARNA! Ny tidpunkt för underhållsspolning! 

Som tidigare meddelats och på grund av för kylig väderlek beslöt VA-avdelningen, Höganäs kommun, att den underhållsspolning av vattenledningsnätet i Arild och Skäret som […]