Slamsugning 21/8–22/8

På vägar, gator och parkeringar inom Arilds Vägförenings område kommer slamsugning att ske onsdag 21 augusti. Nota bene; de vägar man eventuellt inte hinner med kommer att slamsugas följande dag, det vill säga torsdag 22 augusti. Vänligen håll berörda ytor fria från egna fordon under den/de aktuella dagen/dagarna. Hälsningar vännerna i Arilds Vägförening.