Välkomna till Årsstämma 29 juli kl 19.00!

Medlemmarna i Arilds Vägförening kallas härmed till årsstämma måndag 29 juli klockan 19:00.
Plats: Rusthållargården.

Samtliga handlingar har distribuerats via Arilds Byalags nyhetsbrev ”Byaläget” och återfinns även för nedladdning under Arilds Vägförening, under menypunkten ”Dokument för nedladdning”, underrubrik ”Stämmohandlingar”. Kallelse med fullmaktsblankett har skickats per post till samtliga medlemmar.

Att tänka på: Är ni två eller flera delägare och om inte samtliga är närvarande, behöver den närvarande delägaren för att kunna rösta fullmakt att företräda den andre/de andra på stämman. Till dem som anmält mailadress kommer kallelse även att skickas till anmäld mailadress.

Vi önskar alla hjärtligt välkomna!