Arildsambassadör med stora A ur tiden

Beskedet att Folkskolläraren och Arildskännaren Bo Folkvi, S:t Arilds Väg 1, Arild, avlidit, har nått oss. Närmast anhöriga är Anna Folkvi, Pär Söderström, dotterdotter Felicia och Anders Folkvi.

Släkten Folkvi kan spåras tillbaka till 1600-talet i byn, närmare bestämt till mormors farmors farfars far till Bo. Mormors fastighet på hörnet Stora Vägen/S:t Arilds Väg fungerade länge som sommarbostad åt familjen Folkvi. 1990 ärvde Bo huset och blev därmed åttonde generationen att husera där. Bofast på adressen blev Bo först efter hustrun Ingers bortgång 2006.

Bo föddes 1934 och uppväxten i Vismarlöv utanför Malmö varvades under somrarna med vistelse i Arild hos mormor. Morfar Janne var sjöman som seglade världens alla hav men förolyckades i Skäldervikens hemmavatten under en fisketur och mormor blev ensam med fem barn. Första världskriget var just över, fred rådde åter men för många var det tuffa tider. Samtidigt öppnades nya möjligheter – badgäster och konstnärer från bland annat Göteborg, Stockholm och Köpenhamn lockades till Arild nu i egenskap av ny turistort och bidrog med nya inkomster till ortsborna.

Efter konfirmationen tyckte föräldrarna att Bo skulle läsa på gymnasiet. Att gå till sjöss var det inte tal om. Yrkesvalet kom sedemera att falla på folkskollärare, en roll som efter ett antal år övergick i högstadielärarens med stationering i Malmö. Innan pensioneringen vid 62 års ålder hann Bo också med en period som yrkesvalslärare innan rektorsskapet vid KomVux i Svalöv rundade av arbetslivet.

Kort därefter satte han emellertid sig själv i skolbänken igen. I Lund stod etnologi och idé- och lärdomshistoria på schemat. Till hans redan digra CV kom så att fogas Statskunskap, en Filosofie Kandidatexamen 1996 och två år senare även en Filosofie Magisterexamen.

Som lärare med särskild förkärlek för historia kom Bo naturligt att även intressera sig för sin egen släkthistoria, en historia som under 400 år varit gemensam med Arild. Genom att studera handlingar från bland annat Krapperups Godsarkiv skaffade han sig imponerande – och unik – kunskap om byn. Intresset för släktens och byns historia delade Bo frikostigt med sig av i böcker, artiklar och inte minst i uppskattade guidningar, de så kallade byavandringarna.

2013 uppmärksammade kommunen hans oförtrutna kulturarbete och engagemang då han erhöll ett välförtjänt erkännande i form av Höganäs Kommuns hederspris.

Bo Folkvis engagemang och betydelse för Arilds Byalag och dess utskott över tid kan inte nog betonas – som tillropare, inspiratör och facit i alla upptänkliga frågor. En kulturell markör blev till exempel hans och dåvarande byalagsordförandens initiativ, ”Arilds Byalag 30 år – en jubileumsskrift”, som gavs ut i samband med byalagets årsjubileum i oktober 2002. Publikationens historiska återblickar stod såklart Bo för, unika texter som återanvänts i flera sammanhang, nu senast som grund i nya hemsidans historiska avdelning.

2016 låter Bo meddela Arilds Byalag att han ämnar donera en summa pengar, närmare bestämt 400 000:-, att bidra till och enligt föreningens stadgar ”…tillvarata och främja byns och dess befolknings intressen”. En oerhörd handling av generositet och empati. Den dåvarande byalagstyrelsen var överväldigad av respekt och tacksamhet. Och Bo hade en gång för alla förseglat kärleken mellan honom, Arild och dess invånare. Donationen har hittills bland annat omsatts i en uppdaterad flotta optimistjollar till lycka för SS Sjöhästens kommande seglargenerationer och nya fönster i Victors kiosk på Stelebacken. En helrenovering av Grönsakskiosken bredvid står närmast på tur för att sedan kunna hysa idén om en lokal biblioteksverksamhet.

I samband med Arilds Byalags årsstämma 15 april 2017 tilldelades Bo föreningens utmärkelse ”Särskilt Utmärkt Medborgare” för sin livslånga Arildsomsorg med motiveringen:

”Enligt Arildslegenden bildade kroppen av den drunknade, helige Arvid (Arild) där den flöt iland, ett avlångt avtryck i klipphällen och själva huvudet formade i samma klipphäll den ständigt vattenfyllda skålning som fick namnet S:t Arilds källa. Ett lika bestående och för efterlevande avgörande avtryck står Arildsbon och folkskolläraren Bo Folkvi och hans gärning för. I sann folkbildaranda och med villkorslös kärlek till bygden, har Bo genom åren med stort hjärta, filantropi och historisk precision dokumenterat, analyserat och kommunicerat Arilds innersta väsen till gagn och fromma för kommande generationer”

Bo drabbades på senare tid av vaskulär demens – detta hindrade emellertid honom inte att efter bästa förmåga och långt upp i åren, oförtrutet bidra med sina Arildskunskaper och i allt övrigt delta i byns sociala aktiviteter. Intresset för sin trädgård liksom alla latinska namn på växterna däri höll Bo också levande livet ut – hans fantastiska Hortensiaprakt till exempel (Hydrangea macrophylla) kommer vi som passerar hörnet Stora Vägen/S:t Arilds Väg kunna njuta länge.

Vackra minnen (pulchra memorias).

Bo Folkvi skulle fyllt 86 år 24 juli.

Bo, tack för allt.
Styrelsen Arilds Byalag, genom Monica Oldsberg, ordförande.