Kontakt

Kontakt

arild.se 

är en samordnande webplats för de för Arild vitala föreningarna Arilds Byalag, Arilds Hamnförening, SegelSällskapet Sjöhästen och senaste tillskottet, Arilds Kallbadhus. Rättigheterna till domänen och ”paraplyet” ägs av Arilds Byalag men respektive förening ansvarar för administration och uppdatering av den egna underavdelningen. Syftet, kort sagt, är att informera och kommentera och därigenom bidra till att levandehålla ett stycke unik svensk kulturbygd.

Vem söker du?

Under menyrubriken ”Föreningarna” hittar du kontaktuppgifter till respektive förening. Kort om tid? Maila direkt till den du söker nedan – betänk dock att vi som jobbar i föreningarna gör det på tider när det privata så tillåter – det kan alltså dröja innan vi svarar men svar får du garanterat alltid. Varmt välkommen!

Arilds Byalag, Claes Lundgren, ordförande: ordf_arildsbyalag@arild.se
Arilds Hamnförening, Henrik Wettin, hamnkapten: arildshamnkapten@arild.se
SegelSällskapet Sjöhästen, Cecilia Sjödin, sekreterare: sekreterare_sjohasten@arild.se
Arilds Kallbadhus, Michael Lutterdal, kontaktperson: michael.lutterdal@me.com
PS. Har du idéer och synpunkter i största allmänhet kring våra verksamheter hör du såklart också av dig – din input är viktig – bara tillsammans blir vi bättre! DS