Byalag och Hamnförening i gemensam städsak 28 maj, 2022

Vårtecknen avlöser nu varandra i tät följd – lördag 28/5 är det till exempel åter dags för byns gemensamma städdag, ytterligare en viktig och kosmetisk hållpunkt på vägen mot vår så efterlängtade sommar! Alla hågade och engagerade Arildsälskare inbjudes alltså till samling på Hamnplan kl 10.00 så gör vi raskt gemensam städsak av

  • bassängen med omnejd (ursopning och förberedande för vattenpåfyllning, skrubba bänkar, inoljning av trädetaljer, gräsklipp och trimmer-röj mm)
  • hamnen med omnejd (skräpplockning, åtgärdande av stormkonsekvenser, inoljning av trädetaljer mm)
  • strandremsan Nabbahuset–Möllerännan (skräpplockning, åtgärdande av stormkonsekvenser mm). I år som synes förlängd sträckning inspirerat av Kattegatts Kustvattenråd, Västkuststiftelsen och projektet Ren Kust.
  • räddningsstationen vid Strandhagen
  • bekämpa Parkslide    …och annat som kan tänkas dyka opp!

Medtag gärna handskar och egna redskap för enklare trädgårdsgöromål och det glada humöret! Förning i form av fika i Hamnfiket och vackert väder utlovas till alla. Varmt välkomna hälsar styrelserna Arilds Byalag och Arilds Hamnförening hand i hand. Nu gör vi Arild och dess strandlinje ännu vackrare på sikt!