Frivilligt elhandelsavtal via Byalaget

Kullabygdens Byaföreningar, däribland Arilds byalag, har under lång tid och med tecknat ramavtal med el-handlare för sina medlemmar, baserat på i huvudsak fast pris, tre år.Avtal har under den gångna treårsperioden tecknats som ett ramavtal av föreningarna, för medlemmarna. För närvarande har vi ett avtal med Dalakraft som löper ut vid årskskiftet.

Därför förhandlar byalaget nu i samarbete med traktens andra byalag om ett nytt avtal, med löptid 1 januari 2023 till 31 december 2025. Förutom ett bra fast pris, tittar man på möjligheten att också kunna sälja egenproducerad överskottsel från solceller till bra pris.

Anbud från olika elhandlare ska vara inne senast 23 juni, därefter hoppas man kunna teckna ett ramavtal under juli, vilket innebär att du som medlem i byalaget kan (alltså återigen – frivilligt!) teckna eget individuellt elhandelsavtal under augusti – september. Avtalet börjar då gälla den 1 januari 2023.

Det är alltså helt frivilligt att använda det här avtalet för att köpa sin hushållsel, se det som en möjlighet till bättre pris om du vill ha fast pris. Som vanligt är det Höganäs energi som står för själva ledningarna, det kan man inte förhandla om.

Mer information kommer när avtalet är tecknat.

Arilds Byalag