Kommunens kontorsbuss i Arild 18 april

Nu kommer vi med kontorsbussen och bjuder på fika.
Funderar du som är äldre på vad du behöver tänka på för att kunna bo kvar och klara dig självständigt så länge som möjligt i din bostad? Vi vill informera och inspirera dig att planera för framtiden, ge dig kunskap om vilket stöd som finns och hur du kommer i kontakt med oss när situationen kräver. Vi välkomnar även dig som anhörig för råd och stöd.

Biståndshandläggare men även färdtjänsthandläggare, arbetsterapeut, fysioterapeut, anhörig­ samordnare och samordnare för kognitiva sjukdomar kommer besöka Höganäs olika kommundelar.

Här kan du träffa oss i bussen under våren: 🚍

Busstorget i Arild 18 april 13.00–14.00

Sundstorget i Höganäs 29 februari 13.00–14.00

Ica nära i Jonstorp 29 februari 14.30–15.30 30 maj 14.30–15.30

Tempo i Viken 21 mars 13.00–14.00 13 juni 13.00–14.00

Ica Kvantum i Höganäs 21 mars 14.30–15.30 13 juni 14.30–15.30

Busshållplatsen på Wärdshusvägen i Mjöhult 18 april 14.30–15.30

Mölle stationshus 25 april 13.00–14.00

Ica skeppet i Nyhamnsläge 25 april 14.30–15.30

Kyrkplatsen i Höganäs 30 maj 13.00–14.00

Välkommen med dina frågor och funderingar!
Vi kommer även besöka kommunens trygghetsboenden, kolla gärna in på hemsidan www.hoganas.se för att se platser och tider.