Nyheter från bastugruppen

Vi är många i byn som vill bada bastu på vintern, gärna kombinerat med ett dopp i havet, intresset är mycket stort, vilket är uppmuntrande för Byalagets bastugrupp!

Vi arbetar oförtrutet vidare med målet att ha en bastu igång i Arild så fort som möjligt. Den ursprungliga idén om en permanent bastu vid Klötet har tyvärr fått läggas på hyllan på grund av markägarnas ointresse.

Just nu tittar vi istället på en mobil bastu på släp som antingen kan stå vid hamnen eller vid Tussan. Samtal pågår med hamnföreningen och Krapperup (som äger marken vid Tussan). Med en mobil lösning blir det förhoppningsvis enklare att komma igång och mindre byråkrati. Med en bastu igång kanske vi också kan visa skeptiker att det inte blir en massa liv och rabalder, vilket på sikt kan underlätta en permanent lösning

Mer information följer i november
Monica Oldsberg, Bastugruppen