Om byalagens samarbete kring elavtal

Flera byalag har ju samarbetat kring frivilliga elavtal för medlemmarna. Nu har man haft möte kring detta och kommit fram till följande.

  1. Dala Elfond består
  2. Elpriserna ser i dagens perspektiv inte ut att nå sådana höjder som förra året
  3. Förvaltningen av fonden kommer med all sannolikhet att gå mycket bättre fortsättningsvis 
  4. Det här är sista gången vi går samman och gör en gemensam ramupphandling, ett ”specialavtal” för våra medlemmar. Alltså vi lägger denna service för medlemmarna i den form den har nu. Naturligtvis, varje förening gör som den finner bäst, se rapporten för skäl att inte fortsätta.