Rapport från tisdagsklubbens vandring den 5/10

Tisdagsklubben vandrade idag på Östra Kullabergs naturreservat, ett område rikt på fornlämningar.
Vi gick nedanför ”Gudaängen” och stigen bort mot Kockenhus. Där klev vi med vis möda över stegen in i kohagen och vandrade mot Backa högar. Strax utanför det inhägnade fornminnesområdet finns den s.k. Kungsstenen, idag så övervuxen med Björnbärssnår, att stenen endast med milt våld kunde frigöras från de värsta revorna. Så illa ”sköts” denna fornlämning, att utan egen kunskap och envishet går våra förfäders lämningar oss totalt förbi! Kungsstenen finns tyvärr inte upptagen på den skylt som beskriver Backa högar. Länsstyrelsen och områdets förvaltare bör snarast göra en insats för att frigöra och beskriva denna unika sten, som skall vara fylld av ”älvkvarnar”, eller skålgropar,  som är  den gängse benämningen idag.

Så här beskrivs den i ”Fornsök”:
”Beskrivning av lämningRest sten, 1.6 m h, 1.6 m br och 0.9 m tj.NV och intill stenen är en högliknande lämning, 11 m diam och 0.8m h.Enligt N G Bruzelius skall stenen ursprungligen varit omgiven aven lång krets av en mängd stenar. På mittstenen skall ha funnits en ristning med 4 runor.”

Fikat intogs i intilliggande Backa högar,  ett förnämligt område, fyllt av fornlämningar. Även det området har emellertid behov av röjning och återkommande tillsyn.

Färden åter gick sedan via Björkeröd och ”Gudaängen” tillbaka till Arild. 

Dagens facit: 8,9 km, 14 000 steg, 11 våningar. 14 deltagare med två vovvar som tåligt tog sig över alla hinder!

Text och foto: Clas Hellstrand”