Sommarsolstånd 2020 – oavsett Corona!

En majstång ska vi förstås ha – man vill ju inte i onödan reta gudarna (Bara regn hos mig, Orup). En alternativ folkhälsokorrekt kläd- och resningsceremoni under överinseende av representanter för Byalaget kommer att anordnas för hågade barn och föräldrar vid Klötet, Midsommarafton kl 10.00 som vanligt. Mer och utförligare info härom när vi närmar oss (med stor reservation för ändringar).