Tisdagsklubben vandring den 27/12

Idag vandrade tio glada medlemmar och en vovve i Tisdagsklubben upp till Himmelstorp och fick njuta av det vackra decembervädret !

Sovplatserna med vindskydd och tak blev till en perfekt fikaplats innan vi besteg kullen upp till den magiska högsta domarringen med sina nio stenar i ring. Den sten i mitten som fanns vid Carl von Linnes besök 1749 är idag endast markerad med en mindre fördjupning!

Så här beskrivs platsen i Riksantikvarieämbetets ”Fornsök”:

”Beskrivning av lämning

Domarring, 16 m diam, bestående av 9 klumpstenar, 0.5-1.1 m h och1.1-1.9 m st. Dessa vilar på underliggare, delvis synliga, 0.3-0.6 m st. Enligt Linné 1749 skall vid hans besök på platsen ha funnits”…en hop stenar, ställde i ring och en mitt uti”.

”Stenkrets/stenrad

Definition

Förhistorisk gravanläggning som utgörs av en krets eller en rad av med jämna mellanrum resta/lagda häll- eller klumpformade stenar.
——
Domarring används för en del runda och ovala stenkretsar.

De resta/lagda stenarna är alltid dominerande men en låg stensättningsliknande fyllning kan finnas inom kretsen och ibland kan en sammanbindande rad med mindre stenar vara synlig mellan de större stenarna. I undantagsfall kan de större stenarna vara lagda på tre underliggande mindre stenar. Ibland finns även en centralt placerad sten.”

Vägen hem gick förbi Himmelstorp II och de nedre domarringarna söder om. Vi konstaterade att ”domstolarna låg tätt på den tiden: ”Högsta Domstolen”, högst upp som sig bör, och ”hovrätten” samt ”härads- eller tingsrätten” lite nedanför,men ändå nära!

Sedan begrundade vi Mysikehagen och dess betydelse för tidigare generationers danssugen ungdom och dess benämning efter den väldoftande växten Myskmadran, som blommar i pingsttiden och sprider sin väldoft i hagmarken. Tyvärr finns växten inte kvar där, men namnet och traditionen lever vidare!

Hälsodata: 8,9 km, 12 238 steg och 15 våningar!

Bilder hittar ni här!