Tisdagsklubbens vandring den 17/1

Tisdagsklubbens vandring, i det stilla vårregnet, gick idag i Arilds närområde för beskådande av nybyggen och kalhyggen! Kommande byggnation längs Stora vägen/ Stubbarpsvägen i Arild kommer förhoppningsvis att smälta in i bebyggelsetraditionen och bli en

välkomnande syn för besökare som anländer söderifrån!

Efter fikarast i Ruffen tog vi ner granen från Stelebacken och fördelade den i lämpliga vedträn och granruskor! Tack alla medverkande för en fin laginsats!

Hälsodata: 5,4 km,7950 steg, 9 våningar.

Bilder hittar ni här!