Tisdagsklubbens vandring den 18/4

Så lunka vi så småningom….18 entusiastiska vandrare med tre vovvar deltog i dagens tur längs Skäldervikskusten, från Häljaröds hamn till gränsen mellan Höganäs och Helsingborgs kommuner där vi välkomnades på ömse sidor av kommunskyltarna! Ornitologer utplacerade med jämna mellanrum upplyste oss om de fågelarter som vi kunde spana in med hjälp av deras starka kikarsikten: svan, häger, skärfläcka, olika andarter och en och annan måsfågel. Inga sensationella fynd för dagen, men skärfläckan är en – annars ovanlig – karaktärsfågel längs dessa grunda stränder mellan Görslövsåns och Vegeåns utlopp. När dessa vattendrag rinner ut i havet, och söt- och saltvatten blandas, bildas s.k. estuarier, näringsrika grunda vattenområden med sandbottnar, ålgräsängar och rörliga sandrevlar som myllrar av liv. Här finns de rätta förutsättningarna för ett rikt och omväxlande, men känsligt djurliv! Därför är området skyddat som naturreservat! Vissa delar med beträdnadsförbud för att skydda de känsliga häckningsplatserna. Men ett härligt område att strosa igenom med kikare och kamera eller bara med ett vaket sinne!

18 deltagare denna härliga vårdag med strålande sol!

Dagens hälsodata: 8,3 km och 11 769 steg.

Vandringen avslutades med en närande lunch på Tunneberga gästis till allas belåtenhet!

Bilder hittar ni här!