Tisdagsklubbens vandring den 31/5

Tisdagsklubben vandrade idag till Bräcke Offerkälla, ”Killan” som under slutet av 1600-talet och under 1700-talet drog folkskaror, i synnerhet sjuka och lytta för att med hjälp av källans vatten bli helbrägda. Senare blev här marknadsplats och midsommarfirande som länge gjorde platsen vida berömd. Idag finns inget kvar, men planen är att den ska uppmärksammas med skylt och replik av offestocken som folket lade sina slantar i, sedan Brunnby socken satt den på platsen för källan. Pengarna användes för hjälp åt de fattiga, bokinköp till ungdomen och renovering av kyrkobyggnader!

Zackows mosse, är en gömd pärla i bygden. Oansenlig och inte skyltad förrän man är helt nere vid grinden som håller betande djur på rätt sida stängslet! Ett Natura 2000-område av högsta naturskyddsvärde! Naturskyddsföreningarna i Helsingborg och i Kullabygden har genom sina 30-åriga insatser sett till att området skyddas och fagas regelbundet till fromma för orkidéer och andra sällsynta växter. Fågellivet är rikt och en bäck rinner fint genom området.

Vi blev 14 personer och fyra glada vovvar som snällt följde hussar och mattar på turen. Hälsofacit: 10 km, 16366 steg och 10 våningar!

Lite bilder hittar ni här!