Valborgsmässofirandet 2020 inställt

Styrelsen i Arilds Byalag har mot bakgrund av rådande Corona-situation och direktiv från regering och ansvariga myndigheter, beslutat ställa in årets traditionsenliga Valborgsmässofirande, 30 april, i Strandhagen. Följaktligen är det 2020 heller ej tillåtet att stjälpa av ris vid bålets tänkta plats – var och en ombesörjer alltså att det egna riset eldas upp på den egna tomten eller ännu bättre – tas om hand vid exempelvis NSR:s källsortering härför i Tjörröd. Tack för att du respekterar detta. Mer info på https://nsr.se/atervinningscentraler/atervinningscentral-hoganas/