Vandring med tisdagsklubben den 2/11

Tisdagsklubben vandrar den 2 november till Krapperup.

Samling som alltid på Porras backe, nedanför Bussplatsen i Arild.
Tisdagen den 2 november kl. 10.00.
Kläder efter väder! Medtag gärna fika!

Välkomna!
Clas Hellstrand, Arilds byalag