Arilds GIF

Table tennis anyone?

Arild hade på 1930- och 1940-talet också sin idrottsförening – Arilds GIF (obs! av omsorg om våra eventuella yngre läsare är kanske ett förtydligande på sin plats; GIF i detta sammanhang är inget digitalt bildformat utan avser här förkortningen för ”Gymnastik- och IdrottsFörening”). Denna förening ordnade med olika aktiviteter som fotboll, gång, gymnastik, orientering och simning. Bordtennis spelade man i Hotel Arilds gamla musikpaviljong, som revs på 1970-talet. Den intresserade kan läsa mer om den föreningen i en artikel, skriven av en av dess grundare, Ann-Mari Axfors från Arildsläge nr 27. Artikeln finner du i Hembygdsföreningens årsskrift ”Kullabygd år 1997”. Här får du dessutom veta att föreningen även sysslade med teaterverksamhet och anordnade danstillställningar.