arild.se


arild.seOrg nr 843001-4087
Arilds Byalag
Stelebacken 1
263 73 Arild

Plusgiro: 873744-7
Swish: 123 512 52 08


Kontakt

Ordförande
Monica Oldsberg
0706-75 11 25
monicaoldsberg@gmail.com

Kommunikation
Mats Mjörnemark
0733-20 00 47
mats@community.se

Nyheter i korthet
Sopning av gator

Kära byalagsmedlemmar,
byabesökare och andra tillropare

Årsstämman på påskaftonen är inte bara en sammanfattning av det gångna året utan sammanfaller i år också med en sorts symbolisk omstart av föreningens informationsarbete.

Till aktiviteterna på Facebook som sedan något år smygstartat, på Instagram som inom kort såklart kommer att följa, i det nygamla nyhetsbrevet ”Byaläget”, nu förstås i digital edition, som successivt börjar få periodicitet i distribuerandet, kan vi så äntligen formellt lägga nystarten av Byalagets webplats arild.se Mer och löpande information härom längre fram såklart!

Det kan alltså bli en del byggstök vad gäller kommunikationen den närmaste tiden – å andra sidan är det ju ett tillstånd vi vid det här laget tvingats vänja oss vid(!) Vi i styrelsen lovar emellertid göra allt vi förmår för att i övergångsperioden fånga upp och inom rimlig tid, återkoppla i alla frågor, kommentarer och synpunkter från er medlemmar.

Vi kommer också i större utsträckning att använda oss av Facebook – har du inget eget konto där än, tycker vi du ska skaffa ett sådant – just nu är vi 1,55 miljarder användare som bara väntar på att få räkna även dig som vän! Högre utgivningstakt i föreningens digitala nyhetsbrev ”Byalaget” ska förhoppningsvis också bidra till att täcka behovet.

Dock och i likhet med solen, har även vi i styrelsen fläckar – i riktigt trängande situationer kan man ju alltid ringa eller maila ordföranden, 0706-75 11 25, monicaoldsberg@gmail.com, eller Mats Mjörnemark, ansvarig för kommunikation, 0733-20 00 47, mats@community.se

I övrigt allt gott och på snart återhörande!
Hälsar styrelsen Arilds Byalag


Program 2017

30/5 Valborgsmässoafton
23/6 Midsommarafton
–​ Simskolan öppnar/stänger (datum meddelas senare)
15/7 ​Arildsdagen (tredje helgen i juli)
​Byafolkets afton (oktober, datum meddelas senare)
10/12 2 Advent på Mor Cilla

Om oss

Arilds Byalag är en ideell förening, vars ändamål är att tillvarata och främja byns och dess invånares intressen. Adressen arild.se är det huvudsakliga forumet för det som rör det dagliga livet i Arilds by och självfallet det som rör dess föreningars göranden och låtanden. Syftet, kort sagt, är att informera och kommentera och därigenom bidra till att levandehålla ett stycke svensk kulturbygd.