Om Arild

Konsten är att ha ett paraply när det regnar

Idén om en samordnande digital plattform för de för Arild vitala föreningarna representerande hamnen, vägarna, byn och kommande seglargenerationer har funnits länge. Och kanske har vikten av att hålla ihop aldrig varit mer aktuell – polariserande krafter såväl internationellt som här hemma ställer människor mot varandra och försvagar i förlängningen värden vi betraktar som självklara.

Vi som arbetat med projektet och dess portaltänk, har under hela resans gång vilat i övertygelsen om ett win-win-resultat med många synergier. Ökad tillgänglighet, tydligare och snabbare informationsflöden, enklare handhavande såväl för sitens besökare som dess administratörer, fler kanaler att interagera – och engagera – i och ett utseende som går i takt med samtiden, är något av allt det vi hoppas ska göra det virtuella besöket här snudd på lika angenämt som IRL.

Internet är emellertid som New York, ni vet staden som aldrig sover – under tiden det tog att läsa texten ovan har det till exempel gjorts drygt 3 miljoner Google-sökningar. Ett ofantligt medium i ständig interaktion och förändring minst sagt, alltså. Och här vill vi såklart hänga på så gott vi kan. I denna ambition är era synpunkter och önskemål kring sitens funktionalitet avgörande. Så varmt välkomna – hör av er – bara tillsammans blir vi bättre!

Tack till