Arilds Hamnförening

Arilds Hamnförening

Konsten att hamna rätt

Fiskeläge och hamn – det hör ihop på något sätt, eller hur? Och historien går långt tillbaka. Det gamla Arildsläge uppstod under tidig medeltid tack vare Skäldervikens rika fiskbestånd och det geografiskt gynnsamma läget. Hamnen är visserligen inte samma nav som under sillfiskets storhetstid men den spelar fortfarande ortens huvudroll. Som landmärke, som gästhamn och uppläggningsplats, som barnens favoritkrabbfiskeplats, eller kort sagt som mötesplats för människor.

Hamnen idag har 75 fasta båtplatser och beroende på vindförhållanden plats för 2–6 gästbåtar om max 35 fot. Den ägs och underhålls av Höganäs Kommun medan Arilds Hamnförening står för drift. Det finns vatten och el på hamnpiren och toalett med dusch i anslutning till Hamnruffen. Hamnen kan i mån av plats vara nödhamn vid hård vind från S till V. Vid NV till N skyddar vågbrytaren upp till 18 m/s men vid NO till SO är hamnen olämplig i vindstyrkor över 8 m/s (observera att detta är att betrakta som riktvärden och skall inte tolkas som om Arilds Hamnförening ikläder sig något ansvar för gästbåtars säkerhet, oavsett väderlek).