SS Sjöhästen

SS Sjöhästen

Att segla är nödvändigt

Åhhh, dessa fantastiska kvinnor och män som haven bebo och bebygga! Arilds historia är ett enda långt pärlband av allsjöns (!) sjöfarare, kaptener, matroser, jungmän- och kvinnor, ruffhäxor, lotsar, fiskare, Fireballförare, Optimistjollebyggare och upptäcktsresande. Och redan i Arildslegenden där den helige Arvid (Arild) förolyckas under en seglats lär vi oss vikten av att kunna föra sig på sjön. Under Segelsällskapet Sjöhästens över 60-åriga historia har otaliga barn och ungdomar lärt sig seglingens grunder och konsten den att angöra rätt en brygga. Navigare necesse est!