1000 tack alla Arildsförskönare!

Till er som så förtjänstfullt bidrog till underhållet av Arilds skönhet, vill vi i Byalaget och Hamnföreningen rikta vårt varmaste tack! Imponerande uppslutning och inställning, fantastiskt väder – och bara glada miner! Lördagen 30 maj, i sanning en dag att minnas. Och bäst av allt – våra gemensamma ansträngningar blir i förlängningen till gagn och stor glädje för såväl bofasta, som tillresta och Arildstillropare i största allmänhet.