Arilds Byalag har ett nytt el-ramavtal för sina medlemmar!

Det nya avtalet Dala Elfond 2023 ersätter det nuvarande som löper ut vid årsskiftet. Alla som har nuvarande avtal med Dalakraft får automatiskt det nya avtalet. Om du inte vill fortsätta med Arilds Byalags avtal, ska du meddela Dalakraft detta senast 2022-11-30.

Medlemmar som vill ansluta sig till det nya elavtalet följer länken https://www.dalakraft.se/kullabygden eller genom att kontakta Dalakraft kundtjänst. Se villkor längst ned.

Dala Elfond är en helt annan konstruktion av avtal än det innevarande. Se bakgrund nedan. Glöm fast avgift och rörligt områdestillägg. Dala Elfond arbetar med en kontinuerlig upphandling av el utifrån rådande läge på elmarknaden. Historiskt och över tid har Dala Elfond legat under det rörliga priset. I samarbete med 10 andra byaföreningar och LRF i Kullabygden, har Arilds Byalag förhandlat fram detta avtal – en lösning för elförsörjning som alla parter känner sig trygga med.

Pris per kWh varierar från månad till månad, varför vi inte här kan säga mer om marknadens utveckling. Priset meddelas på fakturan och Dala Elfond ger ett stabilt elpris över tid då riskerna sprids.

En elfond med utveckling 
Dala Elfond passar våra medlemmar i den oroliga marknad vi befinner oss i nu. Men om marknaden stabiliserar sig och vi ser möjligheter till prissäkringar, har vi möjligheter i ett senare skede att byta till ett avtal baserat på planerad förbrukad volym med en mix av säkrad volym och rörligt pris. Arilds Byalag bevakar marknaden och informerar medlemmarna om och när det blir mer fördelaktigt att byta avtalsform.
Avtalslängd beror på marknadens utveckling. Vi går i nuvarande läge inte in i ett längre avtalsförhållande men kommer kontinuerligt att bevaka marknaden och se till så gott vi kan att våra medlemmar har ett tryggt, långsiktigt avtal utan häftiga prisändringar. Anpassningen av vårt elavtal sker således helt efter marknadens utveckling och vi söker kontinuitet på längre sikt.
Medlemmarna får löpande information om marknadens förändring och när det är möjligt att skifta till en mer fördelaktig avtalsform.

Bakgrund: 
Vi har nu höga elpriser av europeiskt genomsnitt. Och det är inte säkert att vi kommer ner till de nivåer vi varit vana vid. Så blir det på en öppen marknad. Dessutom ett krig utanför vår dörr och brist på gas i Europa spär också på de höga priserna. Priset på el kan svänga kraftigt och hastigt och det enda man kan göra, är att söka parera för svängningarna så gott det går. 

Detta gör vi med ett elavtal knutet till en fond som jämnar ut priserna och som i fallet Dala Elfond, historiskt och över tid lyckats lägga sig under det rörliga priset. Senare på en mer förutsägbar marknad, när priserna sjunkit, kan vi genom Dalakraft byta till en mix av säkrad volym och rörligt pris. Om detta återkommer vi till när det blir aktuellt.

Villkor för att teckna elavtal genom Arilds Byalag:
Detta förmånliga elavtal kräver medlemskap i Arilds Byalag under hela avtalsperioden om 200:-/år, i förskott. 

Så här betalar du din medlemsavgift till Arilds Byalag:
Swisha 200 kronor till 123 512 52 08 eller betala via Plusgiro 873744-7.
VIKTIGT! Ange vad betalningen avser och aktuellt år, t ex ”Medlemskap AB/elavtal 2023”, från vem, adress och mejladress – det underlättar av förklarliga skäl vår administration. Tack för hjälpen!

Har du frågor som rör medlemskap, avgifter eller Byalagets verksamhet i största allmänhet – hör av dig till ordförande Lisa Båtelsson, mail: ordf_arildsbyalag@arild.se, så svarar hon så snart möjlighet gives.

Avslutningsvis, tack för att du bidrar till att levandehålla ett stycke unik kulturbygd i en fantastisk del av världen, där vi råkat hamna. Bästa hälsningar / Styrelsen Arilds Byalag