Avtackning och välkomnande!

I lördags höll Arilds Byalag årsmöte för 52:a året. Dagen till ära vajade Arilds Byalags flagga på busstorget mot en klarblå himmel och strålande sol. Tack till alla som kom och närvarade, visade uppskattning, kom med förslag, delade kunskap och erbjöd sig att delta i vårt ideella arbete för att tillvarata och främja vår by och dess invånares intressen.

Ett särskilt tack vill vi också rikta till de som avslutar sina uppdrag. Helena Heuman och Marko T Wramén avgår från styrelsen och Göran Elsmén avgår från valberedningen.

Claes Ståhle har under många år ansvarat för byns flaggstång vid busstorget, i lördags fick vi tacka av honom och ge uppdraget vidare till en flaggkommitté med Carl-Johan Rosenqvist i spetsen.

Välkommen säger vi också till Vera Wadströmmer och Maria Brattström som valts in till styrelsen.

Har du inte betalat medlemsavgiften än? 200 kr / år Plusgiro: 873744-7 eller Swish: 123 512 52 08 skriv ”MEDLEM”

För er som inte hittat Arilds Byalags Årsdokumentation digitalt finns här en länk till dess plats.

Önskar er en fin vecka! Hälsar Styrelsen genom Jennie Tyrberg