By och Hamn i gemensam städdag 2019

Vårtecknen avlöser nu varandra i tät följd – på lördag 25/5 är det till exempel dags för byns gemensamma städdag, ytterligare en viktig och kosmetisk hållpunkt på vägen mot vår så efterlängtade sommar! Alla hågade inbjudes alltså till samling på Hamnplan kl 10.00 så gör vi raskt gemensam städsak av

  • bassängen med omnejd (inoljning av trädetaljer mm)
  • hamnen med omnejd (skräpplockning, åtgärdande av stormkonsekvenser, inoljning av trädetaljer mm)
  • strandremsan Svensmalen–Tussan (skräpplockning, åtgärdande av stormkonsekvenser mm)
  • de båda kioskerna (ev målningsarbete mm)
  • …och annat som kan tänkas dyka opp!

Medtag gärna egna redskap för enklare trädgårdsgöromål och det glada humöret! Förning i form av korv med bröd, kaffe och vackert väder utlovas till alla. Varmt välkomna hälsar styrelserna Arilds Byalag och Arilds Hamnförening.