By och hamn i gemensam städsak 30 maj

Corona eller ej – vårtecknen avlöser nu varandra i tät följd – lördag 30/5 är det till exempel dags för byns gemensamma städdag, ytterligare en viktig och kosmetisk hållpunkt på vägen mot vår så efterlängtade sommar! Alla hågade inbjudes alltså till samling – naturligtvis med stipulerat avstånd till varandra – på Hamnplan kl 10.00 så gör vi raskt gemensam städsak av

  • bassängen med omnejd (förbereda för vattenpåfyllning, skrubba bänkar, inoljning av trädetaljer mm)
  • hamnen med omnejd (skräpplockning, åtgärdande av stormkonsekvenser, inoljning av trädetaljer mm)
  • strandremsan Svensmalen–Tussan (skräpplockning, åtgärdande av stormkonsekvenser mm)
  • de båda kioskerna (ev målningsarbete mm)
  • …och annat som kan tänkas dyka opp!

Medtag gärna egna redskap för enklare trädgårdsgöromål och det glada humöret! Förning i form av korv med bröd, kaffe och vackert väder utlovas till alla. Varmt välkomna hälsar styrelserna Arilds Byalag och Arilds Hamnförening.