Ekonomiskt tapp utan Midsommar och Arildsdag

Som tidigare meddelats, (se här) fattade vid styrelsemötet 2020-05-13 en enig Byalagsstyrelse och i enlighet med samhällets rekommendationer i övrigt, beslutet att ställa in årets Midsommarfirande respektive Arildsdag. Båda tillfällena – föreningens utan jämförelser två största och mest publika tillställningar lockar stora skaror tillresande – en omvärld vi under normala omständigheter såklart välkomnar med stora famnen. Nu är läget emellertid annat. Att försöka utverka de erforderliga polistillstånden för eventen i fråga skulle av förklarliga skäl dessutom vara utsiktslöst.

Inhiberingen av Arildsdagen är förstås beklaglig av många anledningar – inte minst sociala. Men framförallt finns en betydande ekonomisk sida av saken – Arildsdagen är inte bara ett mycket stort publikt arrangemang, det är också enskilt föreningens utan jämförelse största källa till intäkter. Och i förlängningen därmed den viktigaste förutsättningen för bassängens drift, anordnande av livsviktig simskoleundervisning etc etc.

Med detta sagt och lång historia kortare: Donationer och privat sponsring med fritt valda belopp har sannolikt aldrig varit mer välkomna än just nu – tusen tack på förhand!

Att förvissa sig om att man dels betalt sitt medlemskap i Arilds Byalag (200:-/hushåll), dels löst säsongskort till bassängen (500:-/familj) är förstås också extra viktigt i dessa tider. Allt om hur man gör finns på här.