Föreningsliv, coronor och ören…

Covid-19 och inhiberingen av för Arilds Byalag vitala event som exempelvis Arildsdagen är förstås beklaglig av många anledningar – sociala inte minst. Men framförallt finns en betydande ekonomisk sida av saken. Arildsdagen är inte bara ett mycket stort publikt arrangemang, det är också enskilt föreningens utan jämförelse största källa till intäkter. Och i förlängningen därmed alltså den viktigaste förutsättningen för bassängens drift, anordnande av livsviktig simskoleundervisning etc etc.

Att hålla igång en ideell förening – corona eller ej – är en ständig jakt på intäkter och omkostnader. Här därför en ödmjuk påminnare – du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften?

Att förvissa sig om att man dels betalt sitt medlemskap i Arilds Byalag (200:-/person), dels löst dagsavgift (40:-/pers) och/eller säsongskort till bassängen (500:-/familj) är förstås extra viktigt i tider som dessa. Allt om hur man gör hittar du här.

Med detta sagt och lång historia kortare: Donationer och privat sponsring med fritt valda belopp har sannolikt heller aldrig varit mer välkomna än just nu. Stort tack för att du bidrar till levandehållandet av ett stycke unik svensk kulturbygd!

Varma hälsningar / Styrelsen Arilds Byalag