Höganäs kommun övertar drift och underhåll av FLUNDRARP GA:7

1 januari 2020 övertar Höganäs kommun drift och underhåll av vägar och grönområden inom gemensamhetsanläggningen Flundrarp ga:7, som Arilds Vägförening hittills skött. Det innebär att synpunkter och klagomål från denna tidpunkt ska meddelas till kommunen. Oavsett om det gäller snöröjning, sopning av vägar eller skötsel av grönområden ska Höganäs kommun kontaktas, telefonnummer 042-33 71 00 eller meddelas via sin hemsida.

Arilds vägförening kommer att finnas kvar som juridisk person samt ha en styrelse tills vägföreningen upphört. Först efter att Höganäs kommun genomfört arbetet med att ändra från enskilt till kommunalt huvudmannaskap i de berörda detaljplanerna kan gemensamhetsanläggningen Flundrarp ga:7 avvecklas genom en lantmäteriförrättning. Därefter kan Arilds vägförening upplösas.

Styrelsen i Arilds Vägförening