Keeping up Kassörens spirit!

För att underlätta föreningens konteringsrutiner och såklart för att i alla led i övrigt effektivisera det alltmer utbredda kontantlösa hanterandet, har vi sedan en tid infört tre (3) Swishnummer, var och ett öronmärkt för våra största åtaganden;
• Arilds Byalag övergripande, Swishnummer 123 512 52 08
• Arildsdagen, Swishnummer 123 046 12 44
• Bassängen, Swishnummer 123 046 12 51

Notera gärna dessa – de gör av förklarliga skäl livet lite enklare för oss alla – inte minst föreningens kassör!