”Kunskap och soppa” på Arilds Vingård torsdag 12 januari kl. 1800

Välkomna till årets första ”Kunskap och Soppa” på Arilds Vingård – en temakväll i konstens värld!
Elizabeth Vonsild, Vivien Middelboe och Henrik Wivel, som alla tre har starka kopplingar till danska konstnärer i Arild, kommer att informera om den kommande utställningen på Nivaagaards Malerisamling i Nivå, Danmark, som pågår under tiden 28 januari – 11 juni 2023. Utställningen handlar om de svenska och danska konstnärskolonierna i Arild och Hornbaek vid sekelskiftet 1800/1900. Henrik är en av två curatorer på utställningen. Elizabeth och Vivien är också involverade.
Därefter blir det en kort information av Magnus Hellstrand och Christer Wallentin om det bokprojekt som Föreningen Arildkonstnärernas Vänner har initierat. Målet är att ge ut en vacker konstbok som innehåller berättelser om konstnärerna i Arild omkring förra sekelskiftet. Vi räknar med att porträttera ett 25-tal artister i boken om c:a 300 sidor beledsagade med hundratals bilder. Boken kommer ut under våren 2024.
I anslutning till kvällens föredrag kommer anmälan att kunna göras till en planerad resa onsdag 29 mars 2023 till utställningen på Nivaagaards Malerisamling. Beroende på antalet intresserade så kommer totalpriset att ligga på mellan 700 – 900 kronor/person. Mer information meddelas på ”Kunskap och Soppa”.
Du anmäler Dig till ”Kunskap och Soppa” via mejl direkt till ordf_arildsbyalag@arild.se senast den 9 januari 2023. Pris för soppa med tilltugg och informationsföredragen är 150 kronor för medlem och annars 175 kronor. Swish 123 512 52 08 (och vänligen ange ”Kunskap och Soppa” vid inbetalningen – det underlättar administrationen)!
Varmt välkomna!
Arilds Byalag