Midsommarfirande och Arildsdag ställs in

Vid styrelsemötet 2020-05-13 fattade en enig Byalagsstyrelse och i enlighet med samhällets rekommendationer i övrigt, beslutet att ställa in årets Midsommarfirande respektive Arildsdag. Båda tillfällena – föreningens utan jämförelser två största och mest publika tillställningar lockar stora skaror tillresande – en omvärld vi vanligen och såklart välkomnar med stora famnen. Att utverka polistillstånd för eventen i fråga – om inte i strid med förnuftet så mot bakgrund av nya 50-personersmaximeringen – skulle dessutom vara utsiktslöst.