Parkeringsansvar och respekt för lagar

Sommar i Arild betyder inte bara härliga dagar med bad på byns alla badplatser för alla som gästar byn, unika naturupplevelser vid såväl kanten av Kullaberg som på toppen och aptithöjande besök på kritikerrosade restauranger. 
Semester är och ska ju vara en möjlighet att skaka av sig vardagens inrutade tillvaro för en stund. Men – den innebär inte att lagar och förordningar under den aktuella perioden (eller för övrigt inte under någon period överhuvudtaget) tillfälligt upphör att gälla och en sorts sommarens manâna-princip inträder. 
Vi välkomnar förstås allt semester inflöde och såklart alla besökare oavsett härkomst och avsikt – men Arild är i grunden en väldigt liten fiskeby med infrastruktur baserad på idéer från slutet av 1500-talet. Att den ökande tillströmningen innebär ett växande problem med trafikflöde, fortkörning (notera exempelvis att det är 30 km/tim som gäller i hela fiskeläget) och – framförallt ”parkeringskultur”, kommer knappast som en överraskning.
Höganäs kommun i samarbete med bland andra Mölle och Arilds Byalag initierar därför i år ett antal åtgärder med avsikt att komma till rätta med dessa trafikolägenheter, till gagn för såväl bofasta och besökande som för kommunal verksamhet som exempelvis räddningstjänst och sophantering. I första hand, mest uppenbart och synligast handlar det om avsevärt tätare närvaro av parkeringsvakter. 
Mer information om Höganäs kommuns trafikpolicy, vad som gäller exempelvis för uppställande av husbil och parkeringsövervakning generellt, hittar du här.