Rapport från tisdagsklubbens vandring 2/11

Ännu en tisdag har Tisdagsklubben vandrat över Kullabygdens fornlämningsrika områden. Idag gick vi upp förbi  Skogvaktarbostället och Solhaga till Bränneslyckevägen. Följde sedan av hästskor upptrampade stigar över Krapperupsvägen och in i slottsparken. Vi gjorde en lov runt dammen upp genom Rhododendrontrappan till hörnan av Krapperups Borg, där gamla vakttornet en gång bevakade fientliga närmanden. Rivet runt 1800 och återanvänt till byggnation av Flundrarp 1, det som idag benämns Rusthållargården i Arild.
Rast och välbehövd fikastund på gårdstunet framför Konsthallen med sitt fornminne. En sten bestående av skålgropar/älvkvarnar, två solhjul och ett båtliknande inhugget föremål. Stenen ditflyttat från närbelägen fyndplats i bygden.

Återgång via Krapperups spikraka kyrkoväg, Kalle Sme’s väg och Balderups allé till Arild.

Dagens hälsodata:
13 vandrare med fyra vovvar, 10,3 km, 17 000 steg, 14 våningar och totalt 3 timmars utfärd!
Strongt!

Clas Hellstrand, Tisdagsklubben