Save the dates!

Den första advent 28 november inleder vi julens tidevarv med att tända ljusslingan vid Porras backe och den en andra advent 5 december så  har vi adventsfika hos Mor Cilla.