STOPPA PRESSARNA! Ny tidpunkt för underhållsspolning! 

Som tidigare meddelats och på grund av för kylig väderlek beslöt VA-avdelningen, Höganäs kommun, att den underhållsspolning av vattenledningsnätet i Arild och Skäret som skulle genomförts 28 februari och 1 mars, fick skjutas fram några veckor.

Nu knackar våren på och utomhustemperaturen bedöms åter tillåta projektets igångsättande. OBS! Nya datum är 20/3 respektive 21/3 och spolningen genomförs nattetid 22.00–05.00 påföljande morgon. I samband med arbetet kan vattnet tillfälligt missfärgas – därför är rekommendationen att inte använda tvättmaskin, diskmaskin eller dusch. Brunaktigt vatten kan även förekomma efter kl 05.00 men åtgärdas genom att spola kallvatten i alla kranar tills det åter klarnar och kan användas till dryck och tvätt igen

Spolningen görs för att säkerställa god dricksvattenkvalitet. Höganäs kommun ber om överseende för eventuella olägenheter och tackar för visad förståelse.