Stoppa pressarna! Tidpunkt för underhållsspolning av Arilds och Skärets vattenledningsnät framflyttad!

Som tidigare meddelats var avsikten att VA-avdelningen, Höganäs kommun, skulle genomföra underhållsspolning av vattenledningsnätet i Arild och Skäret 28 februari och 1 mars. På grund av kyligare väderlek de närmaste dagarna har samma avdelning emellertid beslutat skjuta underhållsinsatsen några veckor eller tills utomhustemperaturen är drägligare. Risken för halkolyckor är annars överhängande.

VA-avdelningen återkommer med nya tider för spolningen så snart besked finnes. Höganäs kommun ber om överseende och tackar för visad förståelse.