Temperaturen stiger – har vi fått fiber..?

http://hoganasenergi.se/sv/fiber/fiber-for-privatpersoner/kommande-fiberomraden/

finner vi att Höganäs Energi

”… planerar att ansluta de återstående områdena till fibernätet under 2017–2018. Utbyggnaden sker löpande i Höganäs kommun på landsbygd och i samhällen utifrån inskickade avtal och tillgänglighet. Återstående områden ansluts oavsett anslutningsgrad. Du kommer alltså 100% garanterat att bli ansluten till Höganäs öppna fibernät om du skickar in ditt fiberavtal till oss…”.

Nästa så kallade landsbygds-/fiberområde på tur är emellertid ”Nabben–Skäret–Brunnby” och alltså inte ”Arild” som många trott och hoppats. Så både ja – och nej, alltså – men på torsdag 8/2 kl 18.30 finns representanter från Höganäs Energi på Rusthållargården för att kasta ljus över företagets tankar kring den vidare fiberutbyggnaden, områdenas turordning och projektets tidsaspekt. Varmt välkomna.