Tillsammans gör vi Arild vackrare på sikt!

Vårtecknen avlöser nu varandra i tät följd – lördag 19/5 är det dags för byns gemensamma städdag, ytterligare en viktig och kosmetisk hållpunkt på vägen mot vår så efterlängtade sommar! Alla hågade inbjudes alltså till samling vid bassängen kl 10.00 så gör vi raskt gemensam städsak av

• bassängen med omnejd (högtyckstvätt, gräsklippning, lukning, inoljning av trädetaljer mm)
• strandremsan Svensmalen–Tussan (skräpplockning, åtgärdande av stormkonsekvenser mm)
• lekplatsen (skräpplockning, gräsklippning, lukning mm)
• de båda kioskerna (målningsarbete mm)
Medtag gärna egna redskap för enklare trädgårdsgöromål och det glada humöret! Förning i form av korv med bröd, kaffe och vackert väder utlovas till alla.

Varmt välkomna hälsar styrelsen Arilds Byalag.