Tisdagsklubben gör ett exklusivt undantag nu på SÖNDAG 23 JULI för att vi ska få möjlighet att göra en landskapshistorisk vandring med historisk- geograf Pär Connelid som ciceron

Tisdagsklubben gör ett exklusivt undantag nu på söndag för att vi ska få möjlighet att göra en landskapshistorisk vandring med historisk- geograf Pär Connelid som ciceron – tillika hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet!

Vi samlas därför nu på SÖNDAG 23 juli kl. 10.00 på Bussplatsen i Arild för gemensam avfärd till Himmelstorps nedre parkeringsplats på naturreservat Östra Kullaberg, strax innan Skogvaktarbostället!

De som vill ta sig dit på egen hand bör vara på plats där senast kl. 10.20.

Pär Connelid guidar oss längs vägar, stigar, leder och hålvägar som använts sedan Hedenhös och berättar om sina banbrytande inventeringar för att finna fornlämningar i landskapet, dolda för oss oinvigda betraktare!

Jag kan lova deltagarna en ”aha-upplevelse”, där man plötsligt ser saker som man inte skulle ha upptäckt utan Pärs hjälp som ledsagare!

För dem som ännu inte är medlemmar i Arilds Byalag uttas en kostnad om 100 kr/person! Beloppet sätts in på swishnummer 123 512 52 08. Ange ”Tisdagsklubbens vandring med Pär Connelid!”

Eller

så blir Du medlem i Arilds Byalag genom att sätta in 200 kr /person på Byalagets swishnummer 123 512 52 08! Ange ” Medlem 2023”! Och då ingår den landskaps-historiska vandringen i medlemsavgiften!

Ta gärna med fika så rastar vi någonstans längs vägen!

Välkomna!

Tisdagsklubben/Arilds Byalag

gnm Clas Hellstrand