Tisdagsklubbens vandring den 23/5

Vädrets makter var lite busiga idag när Tisdagsklubben skulle vandra till Görse källa. Men tio tappra tog tillfället i akt och trotsade vädergudarna som efter hand blev lite mildare till sinnelaget! Vi vandrade över ”Blåsalyckan” längs Lilla vägen till kyrkogården i Brunnby, där vi beundrade ett antal fina gravstenstenar och det Gyllenstiernska gravkapellet. Sen mot målet, Görse källa via Görsavägen väster om kyrkan! Här intogs vårt medhavda under gökens ivriga hoande och källans porlande genom källkaret. Vi vandrade vidare längs markvägen till S:t Arilds golfklubb för att så småningom leta oss ner till Nabbahögarna eller ”Refvahallarne” som de benämndes under 1700-talet. En nyuppförd skylt med upplysande text och karta beundrades innan vi gick sista delen åter till utgångsplatsen i Arild!
Dagens hälsodata: 10 deltagare + Liva, 8,8 km, 13 000 steg och 17 våningar.

Bilder hittar ni här!