Tisdagsklubbens vandring den 9/5

Dagens vandring med Tisdagsklubben gick till Görse källa nära Brunnby kyrka och den troligas anledningen till att man bosatt sig i trakten och som gett namnet åt orten, församlingen och att kyrkan blev placerad i just i Brunnby.

Men vi gick en sväng över Stubbarp och längs Lilla vägen, genom Brunnby kyrkogård fram till ”Görsavägen”, som rätteligen borde heta Görsevägen eller Görsenvägen efter Görse källa och vattendraget Görsen!

Platsen är en oas i landskapet, med det rena, klara vattnet som rinner genom ”tvättfatet” av fyrkantiga välhuggna stenar, som bildar en bassäng, där kvinnor fordom bykte sin tvätt.

Platsen omskriven redan 1712 av lantmätaren Ciöpinger: ”watn så starkt och häftigt uppwäller, att der utaf flyter en tämel. stoor bäck, som både winter och sommar städse rinner och aldrig förtorckas, ehuru stor torka eller frost är”.

Även Carl von Linné besökte platsen under sin Skånska resa 1749. En magisk plats för picknick och kontemplation, med fågelsång i den skira grönskande lunden!

Bilder hittar ni här!